Fordobling av søknader til NordForsk-nettverk

18.05.2007
– Et signal om den store viljen forskerne i Norden viser til å forene sine krefter på det nordiske planet, kommenterer direktør i NordForsk Liisa Hakamies-Blomqvist: Ved søknadsfristens utløp 2. april 2007 var det kommet inn over dobbelt så mange søknader om midler til å etablere nordiske forskningsnettverk, sammenliknet med året før.
Hele 135 søknader om støtte til nettverkssamarbeid mellom forskningsmiljøer i Norden og nærområdene er nå til behandling i NordForsk. Nettverkene inkluderer et stort antall forskere og PhD-studenter og spenner over utallige fagdisipliner, og alle de fem nordiske landene samt Estland er representert i søknadsbunken. ”Dette forteller at vi lykkes med å gjøre NordForsk kjent for forskerne. Og ettersom NordForsks nettverksstøtte kun dekker samarabeidsaktivitetene og ikke selve forskningen, er dette også en god indikator på interessen for det nordiske,” sier Hakamies-Blomqvist.

Typiske nettverksaktiviteter er planleggingsmøter og workshops, forskerutdanningsskurs, nettverkskonferanser, engasjering av gjesteforelesere, arbeidsreiser og samlinger knyttet til bruk av infrastruktur, samt andre former for forskermobilitet.

– Forskningsnettverk som omfatter fagmiljøer fra hele Norden, etablerer kritisk masse som gjør det mulig for oss å holde workshops og arrangere PhD-seminarer med så spesialiserte temaer, og på et slikt vitenskapelig nivå, som det ikke finnes grunnlag for i de enkelte nordiske landene, uttrykte flere nettverkskoordinatorer på et seminar for nyetablerte NordForsk-nettverk 9. mai 2007.

NordForsks nettverksstøtte har som mål å koble sammen fremstående forskningsmiljøer i Norden og nærområdene. Nettverksarbeidet skal bidra til økt kvalitet i forskningen og forskerutdanningen på et nordisk, europeisk og, i siste hånd, internasjonalt plan. Les mer om NordForsk nettverk.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her