Foreslår nordisk forskningspris

15.05.2003
Den norske regjeringen foreslår i sitt reviderte nasjonalbudsjett 15. mai 2003 å etablere Holbergprisen som en nordisk utmerkelse for fremragende forskning innen samfunnsvitenskap og humaniora. Prisbeløpet vil være ca. 5 mill. NOK.
Den norske regjeringen foreslår i sitt reviderte nasjonalbudsjett 15. mai 2003 å etablere Holbergprisen som en nordisk utmerkelse for fremragende forskning innen samfunnsvitenskap og humaniora. Prisbeløpet vil være ca. 5 mill. NOK.

Det er Undervisnings- og forskningsdepartementet som melder dette på sine hjemmesider. Regjeringen foreslår opprettelsen av et Ludvig Holberg minnefond på NOK 200 mill. Første prisutdeling kan bli i 2004, som en markering av 250-årsjubileet for Holbergs død.

Holbergprisen skal øke interessen for samfunnsvitenskapelig og humanistisk forsknings betydning. Holberg selv var, i tillegg til komedieforfatter, en foregangsmann i sin tverrfaglige og internasjonale orientering innen europeisk og dansk-norsk historie, jus og statsvitenskap.

- Jeg ønsker med denne prisen å øke oppmerksomheten om samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning og å bidra til kvalitetsheving og internasjonalisering av forskningen på disse områdene, sier Norges utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet. Dessuten ønsker jeg at prisen skal styrke rekrutteringen, særlig til språkfagene. Et sentralt mål for Regjeringens forskningspolitikk er å styrke den langsiktige, grunnleggende forskningen og fokusere på kvalitet. Jeg håper at Holberg-prisen vil bidra til dette, sier Clemet.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her