Foreslår nordisk forskningspris

15.05.2003
Den norske regjeringen foreslår i sitt reviderte nasjonalbudsjett 15. mai 2003 å etablere Holbergprisen som en nordisk utmerkelse for fremragende forskning innen samfunnsvitenskap og humaniora. Prisbeløpet vil være ca. 5 mill. NOK.
Den norske regjeringen foreslår i sitt reviderte nasjonalbudsjett 15. mai 2003 å etablere Holbergprisen som en nordisk utmerkelse for fremragende forskning innen samfunnsvitenskap og humaniora. Prisbeløpet vil være ca. 5 mill. NOK.

Det er Undervisnings- og forskningsdepartementet som melder dette på sine hjemmesider. Regjeringen foreslår opprettelsen av et Ludvig Holberg minnefond på NOK 200 mill. Første prisutdeling kan bli i 2004, som en markering av 250-årsjubileet for Holbergs død.

Holbergprisen skal øke interessen for samfunnsvitenskapelig og humanistisk forsknings betydning. Holberg selv var, i tillegg til komedieforfatter, en foregangsmann i sin tverrfaglige og internasjonale orientering innen europeisk og dansk-norsk historie, jus og statsvitenskap.

- Jeg ønsker med denne prisen å øke oppmerksomheten om samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning og å bidra til kvalitetsheving og internasjonalisering av forskningen på disse områdene, sier Norges utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet. Dessuten ønsker jeg at prisen skal styrke rekrutteringen, særlig til språkfagene. Et sentralt mål for Regjeringens forskningspolitikk er å styrke den langsiktige, grunnleggende forskningen og fokusere på kvalitet. Jeg håper at Holberg-prisen vil bidra til dette, sier Clemet.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her