Fornøyd med det norske statsbudsjettet

07.10.2002
Administrerende direktør i Norges Forskningsråd, Christian Hambro, er i hovedsak fornøyd med Bondevik-regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt frem 3. oktober. Hambro mener at budsjettet er offensivt sett fra en forskningsvinkel, men at det likevel ikke vil bringe Norge nærmere OECD-målet for forskningsinnsats.
Administrerende direktør i Norges Forskningsråd, Christian Hambro, er i hovedsak fornøyd med Bondevik-regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt frem 3. oktober. Hambro mener at budsjettet er offensivt sett fra en forskningsvinkel, men at det likevel ikke vil bringe Norge nærmere OECD-målet for forskningsinnsats.

– Jeg synes det er grunn til å berømme regjeringen for sitt forslag, som på flere måter gir et hardt tiltrengt løft for norsk forskning. Regjeringens vilje til å satse på forskning gjenspeiles både i de direkte bevilgningene og i en viktig utvidelse av den såkalte SkatteFUNN-ordningen, som skal stimulere næringslivet til økt FoU-innsats, sier Hambro.

Grunnforskningen får en vekst i 2003, det samme gjør oljeforskning og helseforskning. Beløpet til innkjøp av avansert vitenskapelig utstyr er også høyere enn på mange år.

Skattefradraget for bedrifters FoU-innsats blir utvidet til å gjelde alle bedrifter uten hensyn til antall ansatte.

Blant svakhetene ved årets budsjett nevner Hambro den dårlige næringslivsprofilen, den svake satsningen på marin forskning og petroleumsforskning. Statsbudsjettet vil heller ikke bringe Norge nærmere målsetningen om å heve norsk FoU-innsats opp til OECD-gjennomsnittet i løpet av tre år.

Les mer på Forskningsrådets hjemmesider.
Les statsbudsjettet.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her