Forskermobilitet og innovative forskernettverk er suksessfaktorer i doktorgradsprogrammer

22.11.2012
Seniorrådgiver Maria Nilsson fra NordForsk presenterte hvordan NordForsk bidrar til å styrke doktorgradsutdanningen i Norden på EUA Doctoral Week på Karolinska Institutet 25.september. Nilsson mente at forskermobilitet og utvikling av gode tverrnasjonale nettverk er viktig for å lykkes med doktorgradsprogrammer.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev
Facebook