Forskeruddannelse på dagsordenen i Norden

02.12.2003
Der vil i løbet af 2004 blive truffet en række beslutninger omkring den fremtidige organisering af det nordiske forskningssamarbejde, herunder omkring oprettelse af et egentligt nordisk forskningsråd. NorFA har som eksempel på vellykket og berigende nordisk samarbejde i dette arbejde stået centralt.
Formanden har ordet:

I efteråret er der sket tre vigtige ting for NorFA. Det arbejde som Nordisk Ministerråd har igangsat om fremtiden for Norden som førende forsknings- og innovations-region – Hvidbogs-projektet – er ved at være færdigt. Der vil i løbet af 2004 blive truffet en række beslutninger omkring den fremtidige organisering af det nordiske forskningssamarbejde, herunder omkring oprettelse af et egentligt nordisk forskningsråd. NorFA har som eksempel på vellykket og berigende nordisk samarbejde i dette arbejde stået centralt. Forskeruddannelse er også i stigende grad den krumtap omkring hvilken forskningspolitikken drejer. Forskeruddannelsessamarbejde kommer derfor helt sikkert til at stå centralt i en fremtidig organisation – og NorFA kommer også helt sikkert til at spille en større og mere central rolle, måske i en ændret skikkelse.

NorFA sagde 1. september farvel til Rektor Hans Gudmundsson, som samtidig tiltrådte som leder af Islands forskningsrådssystem. NorFA har derfor søgt en ny rektor, og vi håber at kunne ansætte en god og vægtig person meget snart, og at vedkommende tiltræder i løbet af de første måneder af 2004.

Endelig gennemførte NorFA i samarbejde med det danske Forskeruddannelsesrådet en konference om kvalitet i forskeruddannelse i begyndelsen af november 2003. Her mødtes en lang række nordiske personer der arbejder med forskeruddannelse til daglig. Det var et inspirerende møde. For forskeruddannelse ser ud til at være rigtig meget på dagsordenen i de nordiske lande. Finland skal evaluere Finlands Akademi og herunder dele af det finske forskeruddannelsessystem, der pågår udredningsarbejde i Sverige, og i Norge følger man op på den nyligt gennemførte evaluering. Og så var der mange repræsentanter fra det arbejde med udvikling af forskeruddannelsen som foregår på de forskeruddannelsesansvarlige institutioner: universiteterne. Det blev klart at der var stor vilje til at tage nye skridt i det nordiske samarbejde, f.eks. omkring udvikling af kurser for vejledere, og at der var et stort behov for mere viden om området, ja måske endda forskning i forskeruddannelse. Der er således nok af opgaver for NorFA at arbejde med i 2004.

Professor Hans Siggaard Jensen
Research director, Learning Lab Denmark
Formand for Forskeruddannelsesrådet i Danmark
Formand for NorFAs bestyrelse 2003
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her