Forskning betont i Finlands formannskapsprogram

09.11.2006
Finland har ordførerskapet i Nordisk Ministerråd i 2007. Finland betoner at forsknings- og innovasjonssamarbeid er viktig ved å støtte NordForsk og NICe, heter det blant annet i Finlands ordførerskapsprogram.
I ordførerskapsprogrammet legger finnene også vekt på å beskytte Østersjøen som internasjonal handelsåre og sårbart maritimt miljø. De støtter dermed forskningsprogrammet BONUS-169, som er planlagt i sammenheng med EUs 7. rammeprogram for forskning.

Kunst og designforskning kommer også til å få seg et oppsving i 2007, da dette er prioriterte områder for Finland. Her kommer også innovasjon og industri inn som viktige aktører.

Bærekraftig utvikling og den aldrende befolkningen er andre sentrale temaer i forskningsdelen av ordførerskapsprogrammet.

Last ned Finlands ordførerskapsprogram (pdf).
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her