Forskning betont i Finlands formannskapsprogram

09.11.2006
Finland har ordførerskapet i Nordisk Ministerråd i 2007. Finland betoner at forsknings- og innovasjonssamarbeid er viktig ved å støtte NordForsk og NICe, heter det blant annet i Finlands ordførerskapsprogram.
I ordførerskapsprogrammet legger finnene også vekt på å beskytte Østersjøen som internasjonal handelsåre og sårbart maritimt miljø. De støtter dermed forskningsprogrammet BONUS-169, som er planlagt i sammenheng med EUs 7. rammeprogram for forskning.

Kunst og designforskning kommer også til å få seg et oppsving i 2007, da dette er prioriterte områder for Finland. Her kommer også innovasjon og industri inn som viktige aktører.

Bærekraftig utvikling og den aldrende befolkningen er andre sentrale temaer i forskningsdelen av ordførerskapsprogrammet.

Last ned Finlands ordførerskapsprogram (pdf).
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her