Forskning er vår tids kraftkilde

11.03.2005
- I et globalisert samfunn vil motoren for samfunnsutvikling ligge der det er sterk forskning. I gamle dager ble bedriftene lagt nær fosser eller andre kraftkilder, i dag legges de i nærheten av kildene for ny viten.
- Det er avgjørende at forskning og viten blir brukt i samfunnet. Da vil kunnskap skape arbeidsplasser, som igjen vil tiltrekke seg investeringer, sier Lene Lange, nyvalgt styreleder for NordForsk.

Lange er doktor scient og til daglig forskningssjef ved Novozymes A/S i Danmark. I tillegg er hun adjungeret professor ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, KVL, i Danmark. Hun håper at NordForsk kan medvirke til at Norden klarer å posisjonere seg som prioritert partner både når det gjelder forskning og innovasjon, og dermed bli en region som tiltrekker seg investeringer.

- Jeg har stor tiltro til at en organisasjon som NordForsk vil kunne bygge opp noen styrkepunkter som kan gjøre en forskjell både i de enkelte land og i verden. NordForsk kan gi inspirerende såmidler som kan brukes til å styrke ytterligere de områdene der de nordiske landene har felles nasjonale prioriteringer, og allerede har talent og styrke, sier hun. Lange ser forskerutdannelse som ett viktig element for å få dette til.

- Å satse på forskerutdannelse bidrar både til å heve kvaliteten på vår egen forskning, og dernest kan det bidra til å styrke ryktet til de nordiske landene i resten av verden, sier Lange og understreker at nordisk samarbeid bare er én form for internasjonalt samarbeid og at NordForsk er en mulighet til å finne nye strategiske allianser utenfor Europa. Lange nevner at hun i flere sammenhenger har arbeidet for å styrke arbeidet med de nye vekstlandene Brasil, India, Russland og Kina.

- Samarbeidet mellom Norden og de baltiske landene er veldig nyttig for alle parter, og vi i Norden skal lære oss at det er store forskjeller på de tre landene vi litt feilaktig gir en felles betegnelse som Baltikum, sier Lange.
Hun legger stor vekt på at det er viktig å velge satsningsområder framover.

- Om NordForsk skal lykkes, er det viktig at vi klarer å tenke i de helt store linjer og ikke stryker midlene tynt utover. Vi må tørre å prioritere.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her