Forskning og næringsliv blir partnere i Island

10.10.2006
Etter det vellykkede samarbeidet med bioteknologiselskapet deCODE genetics, vil Island satse ytterligere på partnerskap mellom offentlig og privat sektor innen forskning og utvikling. De vil konsentrere seg om forskning som kommer allmennheten til gode. Dette går frem av den nye islandske forskningsstrategien.
Etter inngåelsen av en avtale som gir deCODE genetics eksklusiv tilgang til DNA fra den islandske befolkningen, har selskapet vært en sentral aktør innen islandsk forskningsvirksomhet. Nå ønsker regjeringens Science and Technology Policy Council (STPC) å videreføre partnerskapsstrategien til andre områder innen forskning og utvikling.

- Det er behov for å skape et forum for samarbeid mellom universiteter, underleverandører og små og mellomstore forskningsbaserte bedrifter, innovative høyteknologiselskaper og offentlige forskningsinstitusjoner, heter det i strategien.

I strategien ligger også et uttalt ønske om at private selskapers andel av kostnadene ved forskning og utvikling skal økes fra 52 prosent til 60 prosent innen 2009.
Rådet ønsker en økning i antall selskaper som utfører egen forskning og utvikling, og vil arbeide for å legge forholdene bedre til rette for innovative forskningsbaserte selskaper.

En sentral problemstilling i forhold til en slik partnerskapsstrategi blir å sikre vitenskapelig frihet i forhold til kommersielle krav.
- Forskningens frihet ved universitetene må sikres når båndene til private selskaper styrkes og samarbeidet intensiveres, heter det i strategien.

Etter deCODEs suksess ønsker STPC en økning i innovasjon innen helsesektoren, der biodatabaser og pasientjournaler skal kunne tas i bruk i forskningen for å bedre tilbudet til pasienter. Samtidig er det behov for en gjennomgang av de juridiske og etiske rammer en slik forskning er underlagt.

STPC tror at forskning på områder som kommer allmennheten til gode, som matvaner og livsstil, vil være avgjørende for utviklingen av det islandske samfunn.

Les STPCs strategi i pdf:
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her