Forskning på "Prostitution i Norden"

09.08.2007
I august 2007 starter NIKK (Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning) et ettårig forskningsprosjekt "Prostitution i Norden". Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra de nordiske likestillingsministerne.
 Forskning på "Prostitution i Norden"
Prosjektet skal omfatte 1) en kartlegning av landenes lovgivning og andre virkemidler som har til hensikt å motvirke prostitusjon og menneskehandel/ trafficking; 2) en kartlegning av forekomsten og omfanget av prostitusjon og menneskehandel samt hvilke effekter lovgivning og andre virkemidler har hatt; 3) en undersøkelse og analyse av kvinners og menns holdninger till kjøp av seksuelle tjenester.

NIKK har utnevnt dr.philos May-Len Skilbrei (FAFO,
Norge) og fil.dr. Charlotta Holmström (Malmö högskola, Sverige) til å lede prosjektet. Forøvrig skal det knyttes forskere fra samtlige nordiske land til prosjektet.

Les mer på NIKKs hjemmesider.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her