Forskning skal gjøre dansker sunnere

04.04.2006
I Danmark, som i mange vestlige land, har endrede kostvaner og levemåte de siste 50 år ført til en markant økning i antall mennesker med livsstilssykdommer. Nå skal det forskes på sammenhengen mellom gener, kosthold og livsstil gjennom Forskningsstyrelsens nye storsatsning.
Paradokset er at vi hverken mangler sunne matvarer eller kunnskap om helsefremmende tiltak.

Forskningsstyrelsens Programkomite for Fødevarer og Sundhed ved forskningsdirektør Peter Olesen uttaler:
-Det er bruk for mer tverrfaglig forskning på sammenhenger mellom matvarer, sunnhet og livsstil. Forskningen skal bidra til å forbedre folkehelsen ved å fremme sunne matvaner og utvikle sunnere matvarer som er basert på ny kunnskap om sammenhengen mellom gener, kost og livsstil. Skal det lykkes å bryte den negative utviklingen, må vi vite mer om sammenhengen mellom helse og en rekke biologiske, sosiale og kulturelle mønstre.

Programkomiteens forskningsmidler for 2006 ser slik ut:
• 97,9 mill. DKK til "Sammenhængen mellem fødevarer, sundhed, livsstil og medicinresistens"
• 26,0 mill. DKK til "Sundhedsindsats mod udefra kommende påvirkninger og antidoping"
• 26,0 mill. DKK til "Biologisk produktion"
• 2,5 mill. DKK til "Forskning i dyreetik og alternativer til dyreforsøg"

Programkomiteen inviterer til informasjonsmøte torsdag 6. april i Trinity Hotel og Konferencecenter – Gl. Færgevej 30, Snoghøj – 7000 Fredericia. Påmelding.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her