Forskningsbarometeret lanseres i dag

17.03.2011
Som en del av Vitenskapsåret 2011 lanserer forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i dag nettsiden www.forskningsbarometer.no. - Barometeret skal brukes til å følge med på utviklingen i norsk forskning, til å skape debatt og til å gi oss et godt kunnskapsgrunnlag for forskningspolitikken, sier Aasland.
 Forskningsbarometeret lanseres i dag
Forskningsbarometeret viser blant annet at den offentlige forskningsinnsatsen rettet mot innovasjon har økt kraftig. Forskningsrådets bevilginger til næringslivet ble mer enn doblet fra 2005 til 2009. Samtidig viser den siste statistikken for forskning og utvikling (FoU) at næringslivet hadde en realnedgang på 3,7 prosent i egne FoU-utgifter fra 2008 til 2009.

Gå til forskningsbarometer.no her!
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her