Forskningsfinansiering på dagsorden i Tromsø

03.02.2010
NordForsk og Nordisk Ministerråd presenterte finansieringsmuligheter for et lydhørt forskningspublikum under Arctic Frontiers i Tromsø 25.-29. januar.
 Forskningsfinansiering på dagsorden i Tromsø
UArctic (University of the Arctic) er et nettverksuniversitet bestående av 121 deltakende forsknings- og utdanningsinstitusjoner i de land som grenser opp mot Nordkalotten. Parallelt med konferansen Arctic Frontiers, var representanter for de nordiske forskningsinstitusjonene i UArctic samlet for å høre hvilke finansieringsmuligheter som tilbys under en fellesnordisk paraply.

Under UArctics workshop innledet seniorrådgiver Fredrik Melander fra Nordisk Ministerråd om den forskningspolitiske og finansielle overbyggingen, mens Simone Heinz fra NordForsk presenterte NordForsk og Toppforskningsinitativet, og Saga Wendén fra Ministerrådet la fram informasjon om NordPlus, Nordic Masters og The Arctic Co-operation Programme.

Linkene til disse hjemmesidene gir en oversikt over hvilke utlysninger som nå er åpne og som det ble redegjort for på workshopen.

Tildelingskriterier
Presentasjonen var lagt opp som en workshop, og ordstyrer og president i UArctic, Lars Kullerud, ledet forsamlingen gjennom et tett program med mye debatt og konstruktive tilbakemeldinger.

For de mange mindre institusjonene i UArctic er konkurransesituasjonen om finansieringsmidler et tilbakevendende tema. Når den endrede geopolitiske situasjonen har gjort nordområdene mer interessante, øker også oppmerksomheten fra forskningsinstitusjoner utenfor det ”mentale” nordområdet. Derfor var det flere av deltakerne som uttrykte ønske om større finansielle muligheter for å sikre at forskningen om nordområdene ble ”gjort i nord, av folk fra nord, for folk i nord”.

Melander ble utfordret på tildelingskriteriene, som mange mente var tilpasset de store forskningsinstitusjonene, men han var tydelig på at Nordisk Ministerråd og NordForsk legger vekt på forskningskvalitet og relevans. I Toppforskningsinitiativets delprogram ”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer”, har disse kriteriene spilt en sentral rolle i bevilgningsprosessen, hvor ti prosjekter nylig ble tildelt støtte.

Oppklaringer
En del av spørsmålene som ble avklart var muligheten for å søke finansiering av samarbeid med USA, Canada og Russland. I NordForsks finansieringsinstrumenter kan deltakere fra ikke-nordiske land vanligvis inkluderes, men disse må dekke sine kostnader selv. Prosjekter finansiert av NordForsk skal vanligvis inkludere helst tre nordiske land eller selvstyrende områder (Færøyene, Grønland og Aaland). Mange av NordForsks aktiviteter er åpne til alle landene i den nordiske regionen (som også inkluderer de tre baltiske statene Estland, Latvia og Litauen så vel som Nord-vest Russland).

Fredrik Melander understreket også at de nordiske midlene er små i sammenligning med de nasjonale midlene, og at midlene skal brukes til å fremme de områdene hvor de nordiske landene allerede har en forskningsmessig styrke.

– Denne workshopen har vært meget interessant, og for første gang føler jeg at jeg har fått et samlet bilde av Nordisk Ministerråds tilbud og forutsetninger. Med utgangspunkt i det vi har lært i dag, tror jeg det skulle kunne være fullt mulig å lage en oversikt som viser hvor våre forsknings- og nettverksprosjekter og NordForsk, NordPlus og Masterprogrammet kan sammenfalle. Det kan være et godt arbeidsverktøy, oppsummerte Outi Snellman fra UArctics internasjonale sekretariat.

Simone Heinz fra NordForsk var meget fornøyd med både workshopen og den pågående Arctic Frontiers. – Vi hadde en godt besøkt stand på Arctic Frontiers, og vi kunne informere om TFI og våre finansieringsinstrumenter, forteller Heinz.Tekst: Pål Mugaas, Millimeterpress
Foto: Outi Snellman og Lars Kullerud, av Terje Heiestad, Millimeterpress
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her