Forskningsfokus i norsk formannskap

09.11.2005
Norge overtar formannskapet i Nordisk Ministerråd fra 1. januar 2006. Forskning og innovasjon har fått et sterkt fokus i formannskapsprogrammet.
”Kunnskap og evne til fornyelse er forutsetninger for et konkurransedyktig samfunn i den globaliserte verden. Gjennom nordisk samarbeid kan vi skape sterkere kunnskapsmiljøer som kan hevde seg i internasjonal konkurranse, og samtidig styrkes ytterligere gjennom et bredt europeisk samarbeid,” heter det i formannskapsprogrammet.

Videre understrekes det at det er viktig å videreføre fornyelsen som er i gang i den nordiske samarbeidet om forskning, og at det er viktig å satse på NordForsk.

Les hele programmet her
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her