Forskningsfusket i Norge: Leste ikke artikkelen

17.02.2006
Ingen av medforfatterne til den falske artikkelen om kreftforskning leste igjennom manuskriptet, innrømmer sykehusdirektør Åge Danielsen ved det norske Rikshospitalet/Radiumhospitalet. Artikkelen ble publisert i The Lancet.
I artikkelen baserer forskeren seg på fabrikkerte data. Sykehusdirektøren innrømmer nå manglende rutiner ved publisering av forskningsresultater:
- Dersom sykehuset hadde hatt en rutine for å gjennomgå manuskripter før innsendelse til tidsskrift hvor blant annet de formelle krav ble gjennomgått, ville disse forhold vært avdekket, skriver direktøren i en rapport til Helsetilsynet.

Sykehuset igangsetter nå tiltak for å endre rutinene. Nå skal ikke lenger forskerne få forfatte og sende artikler til publisering uten at også ledelsen har godkjent dem.

Nyhetsbrev
Facebook