Forskningsmeldinger i Sverige og Norge: Forskjellige ambisjoner

21.06.2005
Både Sverige og Norge har kommet med forskningsmeldinger denne våren, men de to landene skiller seg fra hverandre hva angår forskningsinnsats, ambisjoner og problemdiagnose, sier professor Hanne Foss Hansen i en artikkel i bladet Forskningspolitikk.
Foss Hansen påpeker at landene nærmest danner to ytterpunkter i nordisk sammenheng, blant annet hva angår forskningsinnsats av BNP. I forhold til Sveriges gode utgangspunkt må Norge foreta et tigersprang for å oppfylle sine ambisjoner, mener Foss Hansen.

Les mer i Forskningspolitikk.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her