Forskningspolitisk seminar i Oslo

15.10.2002
Norges Forskningsråd og NorFA inviterer til forskningspolitisk seminar om nye trender i forskerutdanningen i USA med referanse til evalueringen av den norske doktorgradsutdanningen. Tid: Torsdag 24. oktober 2002, kl. 13.00-15.00 Sted: Auditoriet i Statsbyggs lokaler vis a vis Forskningsrådet, henvendelse resepsjonen i Forskningsrådet
Norges Forskningsråd og NorFA inviterer til forskningspolitisk seminar om nye trender i forskerutdanningen i USA med referanse til evalueringen av den norske doktorgradsutdanningen.

Tid: Torsdag 24. oktober 2002, kl. 13.00-15.00

Sted: Auditoriet i Statsbyggs lokaler vis a vis Forskningsrådet, henvendelse resepsjonen i Forskningsrådet

_____________________________________________________________


Innledning ved Maresi Nerad, University of Washington og Svein Kyvik, Norsk Institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU).

Forskerutdanningen i Norge er nylig evaluert. Evalueringspanelet peker på en rekke forbedringspotensialer i dagens system for å sikre at flere kandidater påbegynner og fullfører en doktorgrad. Doktorgradsstudiene i alle de nordiske land har de senere år vært under sterk påvirkning av den amerikanske modell der mer vekt tradisjonelt har vært lagt på den formaliserte utdanningsdelen av forskerutdanningen. På dette seminaret rettes søkelyset mot reformer i norsk forskerutdanning sett i lys av de senere trender i doktorgradsutdanningen i USA.

Dr. Maresi Nerad, som er direktør ved National Research Center of Graduate Education, University of Washington, Seattle vil gi oss et innblikk i den siste utviklingen av doktorgradssutdanningen i USA. Hennes studier fokuserer på spørsmål knyttet til utdanning av forskere, både på doktor- og postdoktornivå på tvers av disipliner, med perspektiver på klasse, rase, kjønn og kultur. Nerad er medlem av flere rådgivende komiteer og har produsert artikler og bøker om emnet. En ny bok basert på hennes siste forskningsprosjekt vil snart ferdigstilles: Ph.D.´s-10 Years Later.

Svein Kyvik har vært prosjektleder for evalueringen av den norske forskerutdanningen og sekretær for Evalueringspanelet. Han vil peke på sentrale problemstillinger i evalueringen og relatere de utfordringer vi står overfor i norsk forskerutdanning til en internasjonal kontekst, spesielt i relasjon til det amerikanske, men også andre lands systemer.

Møtet vil ledes av NorFAs rektor Dr. Hans Kr. Gudmundsson.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her