Forskningsprogram for grønn vekst annonsert

Gunnel Gustafsson

Forskningsprogram for grønn vekst annonsert

13.11.2014
NordForsk, Nordic Innovation og Nordisk energiforskning går sammen for å finne forsknings- og innovasjonsbaserte løsninger på fremtidens miljø- og samfunnsmessige utfordringer.

På Nordregio Forum i Keflavík på Island annonserte NordForsks direktør, Gunnel Gustafsson, et kommende progam som skal utvikles og administreres sammen med Nordic Innovation og Nordisk energiforskning.

Forsknings- og innovasjonsprogrammet har sin bakgrunn i de nordiske statsministrenes satsing på grønn vekst gjennom Nordisk ministerråd. Både forskningsmiljøer og industrien vil bli involvert i arbeidet som vil konsentrere seg om tre hovedområder:

  • Samfunn: En grønn omstilling av samfunnet som tar hensyn til befolkningens velferd og livskvalitet og sikrer opprettholdelse av den nordiske samfunnsmodells prinsipper.
  • Økonomi: Et konkurransedyktig og innovativt næringsliv som utnytter ressursene i alle ledd i verdikjeden. Effektive og bærekraftige transport- og energiløsninger som støtter positiv utvikling av regioner og lokalsamfunn.
  • Miljø: Fremme bærekraftig forvaltning av naturressurser. Dette innebærer ren energi for energiintensiv industri og transport og innovative produkter, metoder og teknologi for best mulig utnyttelse av ressurser fra primærnæringene.

Det er forventet at programmets ettårige forberedende fase vil starte i første kvartal 2015 og at selve programmet vil løpe over fem år.

Programmet er finansiert gjennom en ”common pot” som foreløpig er på ca. 100 MNOK.

 

Tekst og foto: Eivind Sætre

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her