Forskningssatsning i norsk statsbudsjett

14.10.2005
Den avtroppende norske regjeringen går inn for å øke bevilgingene til forskning med rundt 1,4 milliarder NOK. Det går fram av forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i dag, fredag. Rekruttering av nye forskere er ett av områdene som blir prioritert.
Bondevik-regjeringen foreslår å bevilge 132 millioner NOK til de 100 nye doktorgradsstillingene som ble opprettet høsten 2005. I tillegg legges det opp til å etablere 350 nye doktorgradsstillinger fra høsten 2006. Av disse er 250 knyttet direkte til universiteter og høgskoler. De resterende 100 skal legges til en nyordning i Norges forskningsråd og fordeles som frie stipender der kvalitet og originalitet skal være de eneste tildelingskriteriene.

Bevilgningene til grunnforskning gjennom Norges forskningsråd er økt med 250 millioner NOK. I tillegg økes bevilgningene til næringsrettet forskning. Det er også satt av midler til å bygge ut nettinfrastrukturen ved norske forskningsinstitusjoner.

I tillegg har regjeringen foreslått å øke kapitalen i fondet for forskning og nyskaping med 39 milliarder kroner – slik at fondet får en kapital på 75 milliarder NOK. Samlet er det foreslått å bevilge 20,3 milliarder NOK til universitets- og høgskolesektoren.

Regjeringen har som mål at den samlede satsningen på forskning og utvikling skal øke til 3 % av BNP innen 2010. Av dette er målet at offentlige midler skal utgjøre 1 %.

Forslaget til statsbudsjett legger sterke føringer for politikken til den nye rødgrønne regjeringen som tiltrer 17. oktober.

Les mer på hjemmesidene til Forsknings- og utdanningsdepartementet
Les kommentarer fra direktøren i Norges forskningsråd her
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her