Forskningssatsning i norsk statsbudsjett

14.10.2005
Den avtroppende norske regjeringen går inn for å øke bevilgingene til forskning med rundt 1,4 milliarder NOK. Det går fram av forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i dag, fredag. Rekruttering av nye forskere er ett av områdene som blir prioritert.
Bondevik-regjeringen foreslår å bevilge 132 millioner NOK til de 100 nye doktorgradsstillingene som ble opprettet høsten 2005. I tillegg legges det opp til å etablere 350 nye doktorgradsstillinger fra høsten 2006. Av disse er 250 knyttet direkte til universiteter og høgskoler. De resterende 100 skal legges til en nyordning i Norges forskningsråd og fordeles som frie stipender der kvalitet og originalitet skal være de eneste tildelingskriteriene.

Bevilgningene til grunnforskning gjennom Norges forskningsråd er økt med 250 millioner NOK. I tillegg økes bevilgningene til næringsrettet forskning. Det er også satt av midler til å bygge ut nettinfrastrukturen ved norske forskningsinstitusjoner.

I tillegg har regjeringen foreslått å øke kapitalen i fondet for forskning og nyskaping med 39 milliarder kroner – slik at fondet får en kapital på 75 milliarder NOK. Samlet er det foreslått å bevilge 20,3 milliarder NOK til universitets- og høgskolesektoren.

Regjeringen har som mål at den samlede satsningen på forskning og utvikling skal øke til 3 % av BNP innen 2010. Av dette er målet at offentlige midler skal utgjøre 1 %.

Forslaget til statsbudsjett legger sterke føringer for politikken til den nye rødgrønne regjeringen som tiltrer 17. oktober.

Les mer på hjemmesidene til Forsknings- og utdanningsdepartementet
Les kommentarer fra direktøren i Norges forskningsråd her
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her