Forslag om enklere regler for gjesteforskere

07.11.2006
En utredning foreslår at forskere som kommer til Sverige fra land utenfor EØS-området skal ha enklere regler å forholde seg til. - Forslaget gjelder bare gjesteforskere. Ingen annen yrkesgruppe kommer til å omfattes av de bestemmelsene vi foreslår, sier utreder Lars Lundgren.
I utredningen foreslås det at hver offentlige eller private organisasjon som vil ta imot en gjesteforsker skal akkrediteres av Vinnova. Etter akkrediteringen skal organisasjonen utstede en mottakeravtale som brukes når gjesteforskeren søker om midlertidig opphold i Sverige.

Forslaget har bakgrunn i EU-målsetningen om å bruke 3 prosent til forskning av BNP innen 2010, noe som gjør at EU trolig vil trenge 700.000 nye forskere. De nye reglene skal etter planen tre i kraft i oktober 2007.

Last ned utredningen på Regeringens hjemmesider.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her