Forslag om flere doktorgradsstillinger i norsk statsbudsjett

06.10.2004
Den norske regjeringen går inn for å bevilge midler til 100 nye doktorgradsstillinger fra og med høsten 2005. Det er ett av punktene i forslaget til statsbudsjett som Bondevik-regjeringen la fram 6. oktober.
Det er forslått å bevilge rundt 86 millioner NOK til 100 nye doktorgradsstillinger fra og med høsten 2005 og til de 200 doktorgradsstillingene opprettet høsten 2004. Ellers er høyeste prioritet for Utdanningsdepartementet å gjennomføre Kvalitetsreformen, en omfattende omlegging av høyere utdanning.

Av de 100 doktorgradsstillingene går 64 til universitetene, fire til de vitenskapelige høyskolene, 20 til de statlige høyskolene, fire til de private høyskolene, to til Universitetssenteret på Svalbard og en til Stipendprogrammet for kunstnerlig utviklingsarbeid.

Den norske regjeringen foreslår å bevilge i alt 14,2 milliarder NOK til forskning og utvikling i løpet av 2005. Midler til petroleumsforskning og internasjonalt forskningssamarbeid er prioriterte områder. Midlene til nasjonal samfinansiering av forskningsprosjekter innenfor EUs sjette rammeprogram er foreslått økt md 50 millioner NOK til om lag 100 millioner NOK. Samarbeid med forskningsmiljø i USA og Canada er foreslått økt, det er også Norges bidrag til internasjonal landbruksforskning. Regneringen går også inn for å øke kapitalen i Fondet for forskning og nyskaping med 3,2 milliarder NOK til 36 milliarder NOK. Avkastningen fra fondet, 14 – 150 millioner kroner i 2006, skal bidra til å sikre den langsiktige finansieringen av forskning.

Les mer på hjemmesidene til det norske Utdannings- og forskningsdepartementet


Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her