Forslag til ny organisering av danske forskningsråd

20.09.2002
Den danske forskningsrådsloven skal revideres, og forskningsrådene har utarbeidet forslag til nytt system. Forslaget forsøker å innfri brukernes krav til åpenhet, gjennomsiktlighet, smidighet, dialog og handlekraft.
Den danske forskningsrådsloven skal revideres, og forskningsrådene har utarbeidet forslag til nytt system. Forslaget forsøker å innfri brukernes krav til åpenhet, gjennomsiktlighet, smidighet, dialog og handlekraft.

Forskningsforums leder, Jørgen Søndergaard, mener forskerne har krav på et enkelt og overskuelig system. Han ønsker at alle eksterne forskningsmidler skal fordeles på grunnlag av åpen konkurranse og like prinsipper som sikrer objektiv vurdering av kvaliteten i søknaden.

Prinsippene i den nye organiseringen er:
  • Armlengdeprinsippet
  • Forskningsmessig kyndighet
  • Lydhørhet overfor samfunnets behov
  • Gjennomsiktighet
  • Velfungerende, handlekraftig og attraktiv organisasjon med én felles ledelse.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her