- Første møte med internasjonalt samarbeid

23.11.2011
44 deltakere møtte opp da NordForsk arrangerte kick-off for de 39 nye forskernettverkene i Oslo 17.-18. november.
- Første møte med internasjonalt samarbeid

Kick-off for nye forskernettverk er en årlig begivenhet hvor prosjektledere eller andre representanter fra årets nye nettverk møtes for å bli bedre kjent med hverandre og NordForsk. Forskere fra en lang rekke ulike fagområder møtes, og når disse presenterer sine nettverk, dreier det seg om forskning på alt fra reinsdyr til eldreomsorg.

- Vi får mange gode tilbakemeldinger på disse arrangementene, forteller Erlendur Helgason, seniorrådgiver i NordForsk og arrangør av den årlige kick-offen. – Her kan vi i NordForsk presentere oss for de nye nettverkene og bli kjent med dem, og representanter fra nettverkene kan bli kjent med kollegaer som forsker på nærliggende områder eller noe helt annet.

- Nettverkssamarbeidet er det første møtet med internasjonalt samarbeid for mange unge forskere, sa Torben Heick Jensen fra Aarhus Universitet. Han er leder for nettverket Non-coding RNAs: a paradigm shift in biology. - Ved etableringen av dette nettverket har forskermiljøet fått en enestående mulighet til å opprette samarbeid mellom yngre forskere. Dette har ikke vært mulig i så stor grad tidligere.

Marta Szebehely fra Stockholms universitet og nettverket Nordic network for research on marketisation of elder care fortalte i sin presentasjon at de har fått stor interesse fra flere nordiske medier omkring sitt samarbeidsprosjekt. – Det ser ut til at vårt nettverk har truffet godt på tidspunktet, fortalte lederen av nettverket som løp ut for å gjøre tre intervjuer i løpet av arrangementet. Debatter i flere nordiske land har satt dette temaet høyt på agendaen.

Tekst: Lisa H. Ekli
Foto: Pål Pettersen

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her