Første NCoE i humaniora og samfunnsvitenskap

13.09.2005
Den nordiske samarbeidskomiteen for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS) har valgt ut fire nye Nordic Centres of Excellence (NCoE). Dette programmet er finansiert av NordForsk og de nordiske forskningsrådene i fellesskap og varer fra 2005 til 2010.
Et NCoE er et kompakt nettverk av individuelle forskere og forskergrupper fra minst tre nordiske land. Hovedformålet med NCoE-programmet er å skape nordisk merverdi og øke kvaliteten på nordisk forskning. Et NCoE er valgt ut for en fireårsperiode etter åpen konkurranse. Det viktigste kriteriet er fremragende vitenskapelig kvalitet i en internasjonal kontekst. Det årlige budsjettet er på 1,7 millioner euro. Den nordiske støtten kommer i tillegg til basisfinansieringen, som kommer fra nasjonale finansieringskilder.

Følgende fire NCoE starter opp høsten 2005:

Cognitive Control: Behavioural and Brain Studies of Cognitive Control in Attention, Perception, Language, Memory, and Emotion
Koordinator: Professor Lars Nyberg, Umeå Universitet, avdeling for psykologi. Senteret skal undersøke kognitiv kontroll, måten vi kontrollerer våre kognitive prosesser på, innenfor flere områder: oppmerksomhet, oppfattelse, språk, minne og følelser. Senteret består av fem grupper fra Sverige, Danmark, Finland og Norge.

Empirical Labor Economics
Koordinator: Professor Per-Anders Edin, Uppsala Universitet, avdeling for økonomi. Målsetningen er å bidra til bedre forståelse for de sentrale aspektene av "den nordiske modell" og deres virkning på det nordiske arbeidsmakedet. Programmet fokuserer på tre hovedområder: sosial forsikring, utdanning og strukturelle endringer. Senteret består av fire forskergrupper fra Sverige, Danmark, Finland og Norge.

The Nordic Countries and the Medieval Expansion of Europe. New Interpretations of a Common PastKoordinator: Professor Sverre Bagge, Senter for middelalderstudier, Universitetet i Bergen. Senteret vil undersøke den historiske europeiseringen av den nordiske region, spesielt innen religion, statsdannelse og kultur. Senteret består av tre nordiske forskergrupper som hver arbeider med ett av temaene. Forskerne kommer fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.

NORMS - Nordic Centre of Excellence in Microcomparative Syntax
Koordinator: Professor Peter Svenonius, Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics (CASTL), Universitetet i Tromsø. NORMS skal kartlegge, dokumentere og analysere det komplekse bildet av dialektal variasjon i det skandinaviske språkkontinuum, fra Island i vest til de svenskspråklige områdene av Finland i øst, og fra det norske samfunnet på Svalbard i nord til Danmarks grense mot Tyskland i sør. Senteret består av syv grupper med forskere fra alle nordiske land.

Further information: http://www.nos-nop.org
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her