Første tildeling fra Det europeiske forskningsrådet

07.01.2008
Både Finland, Sverige, Danmark og Norge er representert blant vertslandene til de 300 forskningslederne som vil motta såkalte Starting Independent Investigator grants fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) i 2008.
 Første tildeling fra Det europeiske forskningsrådet
14 desember 2007 kunngjorde ERC resultatet av sin første utlysning Starting Independent Investigators. Dette finansieringsinstrumentet er utviklet for å fremme karrieren til forskere innen alle vitenskapelige disipliner, som er i ferd med å etablere seg som uavhengige forskningsledere.

Den største andelen av hovedsøkerne som tildeles ERC-penger, arbeider ved forskningsinstitusjoner i Storbritannia (nesten 20 %). 4 % av tildelingene går til svenske institusjoner, litt over 2 % til finske institusjoner, 1 % går til institusjoner i Danmark og mindre enn 1 % til forskningsinstitusjoner i Norge. Når fordelingen av tildelinger måles i forhold til innbyggertall, ”scorer” de nordiske landene høyere: Finland og Sverige ligger på fjerde og femte plass av i alt 21 vertsland på denne statistikken, Danmark står som nummer 10 og Norge nummer 17.

Utlysningen av Starting Grants – den første ERC-utlysningen noensinne – ble møtt med stor interesse i forskningsmiljøene. ERC mottok over 9000 søknader til fristen 25 april 2007. Av de 559 kandidatene som ble valgt ut i første fase, leverte 554 forskere inn fulle søknader. 431 av disse igjen oppfylte kravene til eksellens.

ERC håper å kunne støtte omkring 300 av disse allerede kvalitetssikrede posjektene. De første tildelingene vil bli signert i februar 2008.01.07

(ERC pressemelding + notat 14 desember 2007)
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her