Fortsatta satsningar på kvalitetsforskning i Sverige

11.10.2002
Sveriges regering vid forskningsminister Thomas Östros säger i ett pressmeddelande att de fullföljer satsningarna för att stärka kvaliteten på högre utbildning och forskning.
Sveriges regering vid forskningsminister Thomas Östros säger i ett pressmeddelande att de fullföljer satsningarna för att stärka kvaliteten på högre utbildning och forskning.

Universitet och högskolor ges ytterligare 102 miljoner kronor som förstärkning till utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi under 2003. Vårdutbildningarna byggs ut samtidigt som kvaliteten förstärks med en satsning på totalt 194 miljoner kronor under 2003. Vetenskapsrådet stärks med 252 miljoner kronor år 2003.

Forskarutbildningen är en strategiskt viktig utbildning i framtiden och behovet av forskarutbildade ökar inom högskolan och i samhället i övrigt. Anslagen till forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor ökas med 211 miljoner kronor år 2003. Det är dels en förstärkning av forskningsanslagen till samtliga universitet och högskolor, dels en satsning på de forskarskolor som inrättades 2001. Satsningen på forskarskolor är den största samlade statliga satsningen på forskarutbildning som gjorts i Sverige. Den ska bidra till att uppnå regeringens ambition att fördubbla examinationen i forskarutbildningen inom tio år.

Läs mer på Utbildningddepartementets hemsidor.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her