Fra kunnskap til innovasjon : European Innovation Scoreboard 2007

15.02.2008
Danmark, Finland og Sverige fremviser fortsatt gode resultater og sorterer blant verdens ”innovasjonsledere” i EU-kommisjonens 2007 analyse av de europeiske landenes innovasjonsresultater: European Innovation Scoreboard 2007 (EIS). Analysen tar også for seg landenes innovasjonseffektivitet og ser på hvor gode landene er til å omdanne kunnskap til innovasjon.
 Fra kunnskap til innovasjon : European Innovation Scoreboard 2007
Innovasjonsanalysen 2007
EIS 2007 ble publisert 14 februar 2008. NordForsk løfter her frem noen nordiske perspektiver og tilgjengeliggjør hele publikasjonen for nedlasting.

Sverige er det mest innovative landet i den europeiske målingen, mye på grunn av sterk innovasjonsinput, men er mindre effektivt enn en del andre land når det kommer til å omdanne input til innovasjonsoutput.

”Innovation followers” kaller analysen den gruppen land som scorer nest best. I denne gruppen finner vi Island, sammen med Østerrike, Belgia, Canada, Frankrike, Irland, Luxemburg og Nederland.

Norge havner i gruppen av ”moderate innovatører”, sammen med Australia, Kypros, Tsjekkia, Estland, Italia, Slovenia og Spania.

Når kunnskap skal bli innovasjon
EIS 2007 omhandler også innovasjonseffektiviteten til landene i analysen. Rapporten viser at de fleste landene ser ut til å ha et forbedringspotensial på dette feltet.

EIS 2007 omfatter innovasjonsindikatorer og trendanalyser for EU27, samt for Island, Norge, Kroatia, Tyrkia, Sveits, Japan, USA, Australia, Canada og Israel.

Last ned European Innovation Scoreboard 2007 (engelsk)

(European Commison, Joint Research Centre: Press release 2008-02-14)

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her