Fremmer utdanning sosial rettferdighet?

Quentin Cooper Foto: Terje Heiestad

Fremmer utdanning sosial rettferdighet?

25.06.2014
Det NordForsk-støttede Nordic Centre of Excellence: Justice through Education (JustEd) med professor Gunilla Holm i spissen, satte søkelyset på utdannings betydning for å fremme sosial rettferdighet under dag tre av ESOF i København.

Med tittelen «The role of education in promoting social justice», samlet arrangementet et stort antall fremmøtte ESOF-deltagere og sesjonen ble ledet av den anerkjente forskningsjournalisten, Quentin Cooper.

Gunilla HolmJustEds leder, professor Gunilla Holm, ga tilhørerne et innblikk i senterets arbeid med å se på utfordringene til de nordiske utdanningssystemene, deriblant hvordan man sikrer sosial rettferdighet gjennom utdanning.

Fra Holm var veien kort til et annet medlem av JustEd, professor Lisbeth Lundahl fra Universitetet i Umeå, som presenterte eksempelet «Swedish education goes to the market» som viste den uheldige effekten Sveriges innførsel av fritt skolevalg har hatt på utdanningssystemet.

Lisbeth LundahlSiden 1992 har antall elever på friskoler økt enormt, og dette har ført til et klasseskille mellom skolene, ettersom de beste, både elever og lærere, søker seg til «bedre» skoler. Lundahl understreket derfor i sin avslutning at hvis man ønsker sosial rettferdighet så er valget enkelt: ikke følg det svenske eksemplet.


De to avsluttende talerne under sesjonen var Lois Weis fra Universitetet i Buffalo og professor Michele Schweisfurth fra Universitet i Glasgow, begge medlemmer av JustEds Advisory Board.

Med utgangspunkt i sin mangeårige forskning innen utdanningssektoren i USA talte Weis med stort engasjement om klasseskillet som har oppstått i kampen om å komme inn på de beste skolene. Harvard får 35 000 søknader årlig noe som gjør at mange ressurssterke foreldre starter tidlig å planlegge hvordan de skal få sin sønn eller datter inn på den anerkjente skolen. Nødvendigheten av å skille seg ut er stor og - til latter fra forsamlingen - fortalte Weis at Harvard opplever å få telefoner fra foreldre som ønsker å vite hvilken barnehage som er best egnet for en fremtidig Harvard-elev.

 Michele SchweisfurthMed bakgrunn fra land som Indonesia og Gambia snakket Schweisfurth om sosial rettferdighet og utdanning i utviklingsland og hvilke muligheter og utfordringer som eksisterer. Schweisfurt trakk frem at i de siste årene har antall barn som ikke går på skole blitt redusert fra 115 til 57 millioner, og at selv om det er veldig bra, må kampen fortsette for å sikre at alle barn får muligheten til utdanning.

Arrangementet ble avsluttet med en rekke spørsmål fra salen og en livlig diskusjon. Det var derfor tydelig at sosial rettferdighet og utdanning både er høyaktuelt og engasjerende for mange.

Om JustED

NCoE Justice through Education (JustEd) er en del av Education for Tomorrow-programmet som startet i 2013. I tillegg til JustEd består programmet av seks prosjekter. Les mer om programmet og prosjektene.

Om ESOF:

Euroscience Open Forum (ESOF) er Europas største forskningskonferanse og arrangeres annet hvert år i en utvalgt europeisk storby. Arrangementet varer fra 21 – 26. juni og samler forskere, journalister, politikere og andre forskningsinteresserte deltagere fra hele verden. Hensikten er å vise frem ny forskning og teknologi og arrangørene forventer over 30 000 besøkende.

Tekst: Tor Martin Nilsen Foto: Terje Heiestad

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her