Fremragende forskning fordrer fremragende lederskap

18.03.2008
To sentrale anbefalinger kan oppsummere hovedkonklusjonene fra NordForsks NCoE-symposium i Oslo 12.–13. mars 2008: ”Fokuser på godt lederskap” og ”Legg planer for gode exitstrategier fra dag én”.
 Fremragende forskning fordrer fremragende lederskap
Lederskap
En av talsmennene for disse anbefalingene var professor Ruprecht Jaenicke, medlem av Scientific Advisory Board (SAB) for NCoE-programmet Global Change. ”Kvalitativt sterk ledelse, sammen med vitenskapelig kvalitet, burde inngå i utvelgelseskriteriene for sentrene”, sa Ruprecht i sitt inllegg.

Det er imidlertid vanskelig å identifisere god ledelse. Fremragende vitenskapelig kvalitet er forholdsvis mye enklere å bestemme, i følge Jeanicke, det finnes ulike rangeringer og liknende tilgjengelig til hjelp i en slik prosess. ”Det er den gode ledelsen som blir vanskelig å velge ut”, mente han.

Formidling
Jaenicke var også opptatt av betydningen av god forskningsformidling i sitt innlegg. Det er en viktig oppgave for Scientific Advisory Board å oppfordre til web-baserte aktiviteter og aktiviteter som kan fremme offentlig bevissthet om og anerkjennelse til forskningen, understreket han. Krav og forventninger til NCoE-enes webaktiviteter bør være avklart fra starten av.

Exitstrategier
Fem års samarbeid gjennom et Nordic Centre of Excellence-program – og så, da? Fortsatt samarbeid mellom forskergruppene også etter at programperioden er avsluttet, er et viktig ønskemål for NordForsk’s NCoE-program. Dette krever god planlegging og strategiske initiativer – i løpet av prosjektperioden. Mange av foredragsholderne ved symposiet understreket behovet for effektive exitstrategier. Planleggingen av prosjektenes oppstart og exit bør være parallelle prosesser, sa Ruprecht Jaenicke i sitt innlegg.


100 nordiske forskere og beslutningstakere deltok på et såkalt NORIA-symposium på Lysebu konferansesenter 12. og 13. mars. Formålet med seminaret var å utveksle erfaringer, evaluere og formulere anbefalinger for Nordic Centre of Excellence-programkonseptet. Symposiet var arrangert av NordForsk.


Les også:
NORIA-symposium: Erfaringer fra Nordic Centres of Excellence-programmet


Les mer om NordForsks Nordic Centres of Excellence programmer


Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her