Fremragende i Norge

05.01.2007
Norges Forskningsråd har utpekt åtte nye Sentre for fremragende forskning (SFF). De får dele på 800 millioner kroner over en tiårsperiode for å skape forskning av internasjonal toppkvalitet.
Det var etter hard konkurranse mellom 26 søkere i siste runde at de åtte sentrene ble valgt ut.
- Dette er et viktig tiltak for å styrke kvaliteten på norsk forskning - og for å heve Norge som kunnskapsnasjon, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.
- Det har vært svært hard konkurranse om midlene som nå er tildelt. De 26 søkerne som var med i den avgjørende runden, holder et meget høyt nivå, sier Hallén. I alt var det 98 søkere.

Kriteriet for utvelgelsen av sentrene er vitenskapelig kvalitet på høyeste internasjonale nivå. Ordningen startet i 2003.
- Jeg vil si at SFF-ordningen absolutt har innfridd våre forventninger. SFF-ene har bidratt til å forandre forskningslandskapet i Norge og gjort norsk forskning enda mer synlig for det internasjonale forskersamfunn, mener Hallén.

Les mer om sentrene hos Norges Forskningsråd.
Nyhetsbrev
Facebook