Fremragende i Norge

05.01.2007
Norges Forskningsråd har utpekt åtte nye Sentre for fremragende forskning (SFF). De får dele på 800 millioner kroner over en tiårsperiode for å skape forskning av internasjonal toppkvalitet.
Det var etter hard konkurranse mellom 26 søkere i siste runde at de åtte sentrene ble valgt ut.
- Dette er et viktig tiltak for å styrke kvaliteten på norsk forskning - og for å heve Norge som kunnskapsnasjon, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.
- Det har vært svært hard konkurranse om midlene som nå er tildelt. De 26 søkerne som var med i den avgjørende runden, holder et meget høyt nivå, sier Hallén. I alt var det 98 søkere.

Kriteriet for utvelgelsen av sentrene er vitenskapelig kvalitet på høyeste internasjonale nivå. Ordningen startet i 2003.
- Jeg vil si at SFF-ordningen absolutt har innfridd våre forventninger. SFF-ene har bidratt til å forandre forskningslandskapet i Norge og gjort norsk forskning enda mer synlig for det internasjonale forskersamfunn, mener Hallén.

Les mer om sentrene hos Norges Forskningsråd.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her