Fremragende molekylærmedisin

18.09.2003
Den nordiske komiteen for medisinske forskningsråd, NOS-M, og Nordisk Ministerråd pre-lanserer nå et program for nordiske sentre for fremragende forskning (Nordic Centre of Excellence, NCoE), innen molekylærmedisin.
Programmet skal gå fra 2004 til 2009, og total finansiering vil bli på ca 8 millioner DKK. Hovedmålet med satsningen er å skape nordisk nytte ved å fremme mellomnordisk kontakt og mobilitet av forskere. Et senter for fremragende forskning er et kompakt og veladministrert nettverk av eksisterende forskerteam fra minst tre nordiske land. De enkelte forskerteamene skal være av meget høy kvalitet.

Mer informasjon fås fra programsekretær
Teresa Karlsson
Vetenskapsrådet
SE-103 78 Stockholm
E-mail: Teresa.Karlsson@vr.se
Tlf: +46 (0)8 546 44 286
Fax: +46 (0)8 546 44 303
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her