Fremtidens utdanning begynner nå

Fremtidens utdanning begynner nå

21.06.2013
Hvilke utfordringer står de nordiske utdanningssystemene overfor? Og hvordan kan utdanningssystemene våre imøtekomme framtidens nye behov? Disse spørsmålene står sentralt for deltakerne i programmet «Education for tomorrow» som markerte et felles startskudd for sitt arbeid i Oslo 17.-18. juni.

«Vi skal ikke få flere barn, fordi vi ikke har råd til å gi dem en god utdannelse». Dette er en kjent problemstilling mange steder i verden, som de nordiske landene i stor grad har klart å unngå. Utdanning tilgjengelig for alle har vært en viktig byggestein i den nordiske velferdsstaten. Krista Varantola, NordForsk styremedlem og leder for Education for Tomorrows programkomité, ønsket på denne måten velkommen til programmets kick-off konferanse med å sette det hele i perspektiv.

Krista VarantolaEtter hvert som samfunnet endres, blir også utdanningssystemet stilt overfor nye utfordringer. Og det er her arbeidet i Education for Tomorrow skal gjøre en forskjell. «Vi bør bygge videre på de viktige grunnverdiene i Norden, som tar utgangspunkt i et demokratisk og likestilt utdanningssystem som inkluderer alle uavhengig av etnisitet, kjønn eller sosioøkonomisk bakgrunn», sa Krista Varantola til nordforsk.org da hun presenterte det nye programmet for et drøyt års tid siden. Og nettopp dette har blitt utgangspunktet for prosjektene som nå finansieres gjennom programmet. Gjennom komparative studier vil man se på likheter, ulikheter og styrker og svakheter i de nordiske utdanningssystemene.

Kunnskapssamfunn som våre er avhengig av høy kvalitet i utdanningen, og det er derfor naturlig at det knyttes stor politisk interesse til spørsmålene som tas opp. Armi Mikkola, Undervisningsråd ved Undervisnings- og kulturministeriet i Finland, fortsatte med å oppfordre forskerne til å tørre å ta mer plass i samfunnsdebatten, hvor de kan bidra med nødvendig kunnskap og fakta.

GjesteforelesEducation for Tomorrow kick-off 2013er Professor Mary James ga et inspirerende innblikk i hvordan programstyret for det britiske forskningsprogrammet Teaching and Learning har arbeidet aktivt med formidling, og nådd ut til lærere og politikere.

Gjennom presentasjoner av et Nordic Centre of Excellence og seks forskningsprosjekter fikk vi innblikk i forskernes arbeid, mål og metoder på områder som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til universitet. Mange av deltakerne møttes her for første gang, og ga uttrykk for at de satte pris på å lære mer om sine kollegaers arbeid, og ikke minst ta del i et fellesskap av forskere som arbeider med relaterte problemstillinger i dette programmet. Flere nevnte også muligheten for å kunne samarbeide mellom prosjektene. Hvert år i programperioden vil programmet legge til rette for at deltakerne kan møtes igjen, sammen med beslutningstakere og andre relevante interessegrupper, for å skape interesse omkring det arbeidet som gjøres i programmet.

Gunilla HolmSe intervju med Professor Gunilla Holm, prosjektleder for Nordic Centre of Excellence: Justice through education in the Nordic countries (JustEd) her!

 

 

 

Se presentasjonene fra konferansen her

Les mer om programmet og de ulike prosjektene her


Hovedbilde: Armi Mikkola, Undervisningsråd ved Undervisnings- og kulturministeriet i Finland
Bilde 2: Krista Varantola, NordForsk styremedlem og leder for Education for Tomorrows programkomité
Bilde 3: Fra kick-off konferansen
Bilde 4: Gunilla Holm, prosjektleder for NCoE JustEd

 

Tekst: Lisa H. Ekli, NordForsk
Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress


Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her