Frist 3. april: Søk støtte fra NordForsk!

Fire av NordForsks støtteordninger har frist 3. april: Nettverk, forskerkurs i nærområdene, veilederkurs og såkornmidler. Vårt mål er å fremme samarbeid mellom framstående forskningsmiljøer i Norden, de tre baltiske landene og Nordvest-Russland for å styrke forskning og forskerutdanning på et nordisk og internasjonalt nivå. Klikk her og søk støtte !
Dette er den første av NordForsks to lanseringer i løpet av 2006. Senere i år blir ytterligere støtteordninger kunngjort. Klikk her og se om du kan søke midler fra NordForsk.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her