Frist 3. april: Søk støtte fra NordForsk!

Fire av NordForsks støtteordninger har frist 3. april: Nettverk, forskerkurs i nærområdene, veilederkurs og såkornmidler. Vårt mål er å fremme samarbeid mellom framstående forskningsmiljøer i Norden, de tre baltiske landene og Nordvest-Russland for å styrke forskning og forskerutdanning på et nordisk og internasjonalt nivå. Klikk her og søk støtte !
Dette er den første av NordForsks to lanseringer i løpet av 2006. Senere i år blir ytterligere støtteordninger kunngjort. Klikk her og se om du kan søke midler fra NordForsk.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her