Full deltagelse fra nærområdene

09.09.2002
I NorFAs strategi legges det stor vekt på samarbeid med Nordens nærområder, gjennom blant annet forskerutdanningskurs og nettverk. Dette er en del av NorFAs internasjonale dimensjon, samtidig som NorFA ønsker å bidra til økt likeverdighet mellom Nordens og nærområdenes forskermiljøer.
I NorFAs strategi legges det stor vekt på samarbeid med Nordens nærområder, gjennom blant annet forskerutdanningskurs og nettverk. Dette er en del av NorFAs internasjonale dimensjon, samtidig som NorFA ønsker å bidra til økt likeverdighet mellom Nordens og nærområdenes forskermiljøer.

NorFAs styre har bestemt at alle støtteordninger som innebærer bevilgninger til institusjoner skal være åpne på en likeverdig måte for hele regionen (Norden og Estland, Litauen, Latvia og Nordvest-Russland). Dette innebærer:
  • Forskere i hele regionen kan søke om å opprette nettverk. Minst tre land skal involveres, hvorav minst to nordiske.
  • Forskere fra hele regionen kan søke om penger til forskerutdanningskurs, og kursene kan holdes hvor som helst i regionen. Minst tre land skal involveres, hvorav minst to nordiske.
  • Gjesteprofessorordningen er åpen for hele regionen.
  • Forskere i hele regionen kan søke om penger til forprosjekter og planleggingsmøter.
  • NorFAs akademivirksomhet er åpen for hele regionen.
  • NorFAs forskerskoler skal være åpne for hele regionen.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her