Fusjon ga superuniversitet

15.01.2007
Fusjonen mellom Københavns Universitet, Danmarks Farmaceutiske Universitet og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ble en realitet ved årsskriftet. Dermed har Danmark Skandinavias største universitet i antall forskere.
Mer enn 5500 forskere har sitt virke ved det nye stor-universitetet. I alt studerer 37.000 mennesker ved Københavns Universitet.

Visjonen bak fusjonen var å skape Danmarks mest internasjonalt orienterte universitet. Universitetet har nå totalt åtte fakulteter, og Europas største helsevitenskapelige klynge.

Dessuten håper aktørene at fusjonen skal gi studentene muligheter til å skreddersy utdanningen i større grad og skape eliteutdanninger. Et tettere samarbeid med næringslivet er også noe man håper skal komme ut av fusjonen.

Les mer hos Københavns Universitet.
Nyhetsbrev
Facebook