Fusjon ga superuniversitet

15.01.2007
Fusjonen mellom Københavns Universitet, Danmarks Farmaceutiske Universitet og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ble en realitet ved årsskriftet. Dermed har Danmark Skandinavias største universitet i antall forskere.
Mer enn 5500 forskere har sitt virke ved det nye stor-universitetet. I alt studerer 37.000 mennesker ved Københavns Universitet.

Visjonen bak fusjonen var å skape Danmarks mest internasjonalt orienterte universitet. Universitetet har nå totalt åtte fakulteter, og Europas største helsevitenskapelige klynge.

Dessuten håper aktørene at fusjonen skal gi studentene muligheter til å skreddersy utdanningen i større grad og skape eliteutdanninger. Et tettere samarbeid med næringslivet er også noe man håper skal komme ut av fusjonen.

Les mer hos Københavns Universitet.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her