Geir Ellingsrud ny rektor i Oslo

03.10.2005
Matematikkprofessor Geir Ellingsrud er den nye rektoren ved Universitetet i Oslo. Det er klart etter at han fikk 56,1 prosent av stemmene under rektorvalget 29. september 2005.
Valgdeltagelsen var høy ved dette valget, med 58,35% (vitenskapelige), 54,98 (teknisk-administrative), og 12,30% (studenter). Fem kandidater stilte til valg. Ellingsrud ble valgt på en erlæring om å fremme de akademiske verdiene faglig frihet, uavhengighet og kritisk tenkning.

-Det tar tid å få dette inn, men jeg er veldig fornøyd med at jeg har fått så stor oppslutning blant de vitenskapelig ansatte, sier Ellingsrud til Uniforum, avisen for de ansatte ved Universitetet i Oslo.
Ellingsrud er nylig avgått leder for det norske Forskerforbundet, men mener ikke det blir problematisk i forhold til rektorjobben:
-Nei, det tror jeg ikke. Jeg har jo også drevet politikk i Forskerforbundet. Derfor blir jeg ikke Forskerforbundets mann i rektorstolen. Dessuten vil jeg arbeide for å få til en gjensidig respekt mellom meg og de andre fagforeningene også, sier Ellingsrud.

Geir Ellingsrud er født i 1948 og har vært professor i matematikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet siden 1992. Han arbeider innen feltet algebraisk geometri, i senere år i grenselandet mot teoretisk fysikk. Han fikk NAVFs pris for utmerket forskning i 1988 sammen med to kolleger, og for tiden er han nestleder i CMA, et av sentrene for fremragende forskning. Professor Haakon Breien Benestad blir hans prorektor, og førsteamanuensis Inga Bostad blir viserektor. Ellingsrud tiltrer ved årsskiftet og etterfølger professor Arild Underdal.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her