Geir Ellingsrud ny rektor i Oslo

03.10.2005
Matematikkprofessor Geir Ellingsrud er den nye rektoren ved Universitetet i Oslo. Det er klart etter at han fikk 56,1 prosent av stemmene under rektorvalget 29. september 2005.
Valgdeltagelsen var høy ved dette valget, med 58,35% (vitenskapelige), 54,98 (teknisk-administrative), og 12,30% (studenter). Fem kandidater stilte til valg. Ellingsrud ble valgt på en erlæring om å fremme de akademiske verdiene faglig frihet, uavhengighet og kritisk tenkning.

-Det tar tid å få dette inn, men jeg er veldig fornøyd med at jeg har fått så stor oppslutning blant de vitenskapelig ansatte, sier Ellingsrud til Uniforum, avisen for de ansatte ved Universitetet i Oslo.
Ellingsrud er nylig avgått leder for det norske Forskerforbundet, men mener ikke det blir problematisk i forhold til rektorjobben:
-Nei, det tror jeg ikke. Jeg har jo også drevet politikk i Forskerforbundet. Derfor blir jeg ikke Forskerforbundets mann i rektorstolen. Dessuten vil jeg arbeide for å få til en gjensidig respekt mellom meg og de andre fagforeningene også, sier Ellingsrud.

Geir Ellingsrud er født i 1948 og har vært professor i matematikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet siden 1992. Han arbeider innen feltet algebraisk geometri, i senere år i grenselandet mot teoretisk fysikk. Han fikk NAVFs pris for utmerket forskning i 1988 sammen med to kolleger, og for tiden er han nestleder i CMA, et av sentrene for fremragende forskning. Professor Haakon Breien Benestad blir hans prorektor, og førsteamanuensis Inga Bostad blir viserektor. Ellingsrud tiltrer ved årsskiftet og etterfølger professor Arild Underdal.
Nyhetsbrev
Facebook