Gemensam nordisk superdator på Island

29.04.2011
De nationella e-infrastrukturerna i Danmark, Norge och Sverige för högprestandaberäkningar har bestämt sig för att placera en gemensam superdator på Island. Detta kan innebära stora besparingar för de övriga länderna vad gäller energiutgifter.
Gemensam nordisk superdator på Island

Foto: Johannes Jansson, norden.org

Superdatorer är grunden för mycket modern forskning och ingenjörsvetenskap. Högprestandaberäkningar (HPC) möjliggör avancerade vetenskapliga uträkningar och simulationer. Det är i sin tur en förutsättning för mycket av den forskning och innovation som är fundamental för moderna kunskapsdrivna ekonomier.

Projektet är ett pilotinitiativ för att förstå de organisatoriska, politiska och tekniska utmaningar som en gemensam administration och infrastruktur för forskning kan innebära. Man vill även utforska möjligheterna i de betydande förbättringar detta kan medföra för pris och prestation inom superdatorverksamheten.

– Att erbjuda tillgång till en HPC infrastruktur är nödvändigt för alla länder med ambitioner inom forskning och innovation, säger Rene Belsø från Dansk Center for Scientific Computing.

Här tillkommer givetvis de miljömässiga konsekvenserna som superdatorer och deras mycket stora energikonsumtion innebär. På Island produceras energi till en låg kostnad och av koldioxidneutrala förnybara energikällor, vilket innebär att denna nya superdator även är en klimatvänlig satsning.

Projektet är ett samarbete mellan Dansk Center for Scientific Computing, the Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC), UNINETT Sigma i Norge och Islands universitet.

 

Hentet fra norden.org, Sara Djupsund: Gemensam nordisk superdator på Island

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her