-Generasjonsskiftet et problem for Danmark

05.11.2003
Direktør Jens Peter Jacobsen fra det danske Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling frykter det store generasjonsskiftet på de danske universitetene. 15 prosent av de vitenskapelig ansatte går av med pensjon de nærmeste årene.
Direktør Jens Peter Jacobsen fra det danske Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling frykter det store generasjonsskiftet på de danske universitetene. 15 prosent av de vitenskapelig ansatte går av med pensjon de nærmeste årene.

Under konferansen "Kvalitetsutvikling i forskerutdannelsen" som NorFA arrangerte 3. november 2003 i samarbeid med Forskningsstyrelsen, pekte Jacobsen på det paradoks at Danmark har en målsetning om å nå 3% til forskning av BNP, men mangler forskere som kan fylle de nye stillingene.

Ministeriet ser det som ønskelig at det blir en konsentrasjon av PhD-studenter i de miljøene som fra før er sterke, slik situasjonen er f. eks i USA. Men samtidig er man klar over at man må forholde seg til arbeidslivets krav, at man må ha talentmassen og sørge for at frafallet blir lavt.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her