Gjesteprofessorordningen avsluttes

31.10.2003
NorFAs styre besluttet i sitt møte 30.10.03 å avslutte den ordinære gjesteprofessorordningen. En ny ordning er imidlertid på planleggingsstadiet, og gjelder Baltikum og Nordvest-Russland.
NorFAs styre besluttet i sitt møte 30.10.03 å avslutte den ordinære gjesteprofessorordningen. En ny ordning er imidlertid på planleggingsstadiet, og gjelder Baltikum og Nordvest-Russland.

NorFAs gjesteprofessor-ordning avvikles fra og med 2004. Gjesteprofessorer med bevilgning fra 2003 eller tidligere fortsetter sitt opplegg som planlagt.

En gjesteprofessorordning for Baltikum og Nordvest-Russland er under planlegging, og nærmere informasjon kommer på norfa.no (forsiden) og i nyhetsbrev når ordningen er ferdigbehandlet.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her