Gjesteprofessorordningen avsluttes

31.10.2003
NorFAs styre besluttet i sitt møte 30.10.03 å avslutte den ordinære gjesteprofessorordningen. En ny ordning er imidlertid på planleggingsstadiet, og gjelder Baltikum og Nordvest-Russland.
NorFAs styre besluttet i sitt møte 30.10.03 å avslutte den ordinære gjesteprofessorordningen. En ny ordning er imidlertid på planleggingsstadiet, og gjelder Baltikum og Nordvest-Russland.

NorFAs gjesteprofessor-ordning avvikles fra og med 2004. Gjesteprofessorer med bevilgning fra 2003 eller tidligere fortsetter sitt opplegg som planlagt.

En gjesteprofessorordning for Baltikum og Nordvest-Russland er under planlegging, og nærmere informasjon kommer på norfa.no (forsiden) og i nyhetsbrev når ordningen er ferdigbehandlet.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her