Global uppvärmning hotar Östersjön

23.01.2008
Algblomningen i Östersjön accelerar och sälbeståndet minskar. Det är några av hotbilderna för Östersjön i och med den globala uppvärmningen, visar en färsk finsk/svensk forskningsrapport.
 Global uppvärmning hotar Östersjön
Klimatförändringen kommer enligt rapporten att ha en stor inverkan på förhållandena i Östersjön. De tydligaste konsekvenserna är ett krympande istäcke och sjunkande salthalt. Mindre salthalt och annorlunda algflora innebär förändringar för alla djur- och växtarter i Östersjön, bland annat för de ekonomiskt viktiga fiskbestånden.

Under sommaren kan förändringarna eventuellt resultera i bland annat ökande algblomningar. Uppvärmningen torde enligt olika beräkningar förlänga vegetationsperioden med upp till 90 dagar.

Förändringar i algfloran kan enligt rapporten påverka hela näringsväven och därmed de övriga växt- och djurarterna. Klimatförändringens konsekvenser kan också drabba sälarna, särskilt om istäcket minskar så kraftigt att deras fortplantingsmöjligheter försämras. Fågelarter som i dag övervintrar vid Östersjön kan också tvingas stanna i nordligare trakter.

Forskare i Östersjöregionen varnar för klimatförändringen och dess konsekvenser i rapporten Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin. Bakom rapporten står Finlands miljöcentral, Meteorologiska institutet, Havsforskningsinstitutet, Åbo Universitet och Helsingfors universitet.

Läs mera(www.norden.org)
Nyhetsbrev
Facebook