Global uppvärmning hotar Östersjön

23.01.2008
Algblomningen i Östersjön accelerar och sälbeståndet minskar. Det är några av hotbilderna för Östersjön i och med den globala uppvärmningen, visar en färsk finsk/svensk forskningsrapport.
 Global uppvärmning hotar Östersjön
Klimatförändringen kommer enligt rapporten att ha en stor inverkan på förhållandena i Östersjön. De tydligaste konsekvenserna är ett krympande istäcke och sjunkande salthalt. Mindre salthalt och annorlunda algflora innebär förändringar för alla djur- och växtarter i Östersjön, bland annat för de ekonomiskt viktiga fiskbestånden.

Under sommaren kan förändringarna eventuellt resultera i bland annat ökande algblomningar. Uppvärmningen torde enligt olika beräkningar förlänga vegetationsperioden med upp till 90 dagar.

Förändringar i algfloran kan enligt rapporten påverka hela näringsväven och därmed de övriga växt- och djurarterna. Klimatförändringens konsekvenser kan också drabba sälarna, särskilt om istäcket minskar så kraftigt att deras fortplantingsmöjligheter försämras. Fågelarter som i dag övervintrar vid Östersjön kan också tvingas stanna i nordligare trakter.

Forskare i Östersjöregionen varnar för klimatförändringen och dess konsekvenser i rapporten Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin. Bakom rapporten står Finlands miljöcentral, Meteorologiska institutet, Havsforskningsinstitutet, Åbo Universitet och Helsingfors universitet.

Läs mera(www.norden.org)
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her