Globale utfordringer – regionale muligheter: Hvordan kan forskningsinfrastruktur og e-vitenskap styrke nordisk konkurranseevne?

06.01.2009
Den nordiske konferansen om forskningsinfrastruktur, et felles arrangement i regi av Nordisk Ministerråd, det svenske Utbildningsdepartementet, Vetenskapsrådet og NordForsk, ble avholdt 12.-13. november 2008 i Stockholm. En rapport fra konferansen er nå publisert.
 Globale utfordringer – regionale muligheter: Hvordan kan forskningsinfrastruktur og e-vitenskap styrke nordisk konkurranseevne?
Konferansedeltagerne var enige om at det er enormt potensial for forbedring av vitenskap og konkurranseevne gjennom å øke nordisk samarbeid om forskningsinfrastrukturer, spesielt innenfor vitenskapelige styrkeområder i de nordiske landene. Disse inkluderer blant andre energi, klima, helse, velferd og e-vitenskap. Deltagerne var svært positive til økt samarbeid om forskningsinfrastrukturer på nordisk nivå.

Les rapporten og se oppsummerende uttalelser fra temaseminarene og en felles oppsummering fra konferansen som helhet.
Nyhetsbrev
Facebook