Globale utfordringer – regionale muligheter: Hvordan kan forskningsinfrastruktur og e-vitenskap styrke nordisk konkurranseevne?

06.01.2009
Den nordiske konferansen om forskningsinfrastruktur, et felles arrangement i regi av Nordisk Ministerråd, det svenske Utbildningsdepartementet, Vetenskapsrådet og NordForsk, ble avholdt 12.-13. november 2008 i Stockholm. En rapport fra konferansen er nå publisert.
 Globale utfordringer – regionale muligheter: Hvordan kan forskningsinfrastruktur og e-vitenskap styrke nordisk konkurranseevne?
Konferansedeltagerne var enige om at det er enormt potensial for forbedring av vitenskap og konkurranseevne gjennom å øke nordisk samarbeid om forskningsinfrastrukturer, spesielt innenfor vitenskapelige styrkeområder i de nordiske landene. Disse inkluderer blant andre energi, klima, helse, velferd og e-vitenskap. Deltagerne var svært positive til økt samarbeid om forskningsinfrastrukturer på nordisk nivå.

Les rapporten og se oppsummerende uttalelser fra temaseminarene og en felles oppsummering fra konferansen som helhet.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her