GreenMAR-forskere publisert i Nature Climate Change

29.02.2016
Malin L. Pinsky og Professor Simon A. Levin er blant forskerne som har lagt fram en samfunnsøkonomisk beregningsmetode som knytter sammen klimaendringer og økonomi - i en nylig publisert artikkel i Nature Climate Change. Pinsky og Levin er tilknyttet det NordForsk-finansierte prosjektet GreenMAR.
GreenMAR-forskere publisert i Nature Climate Change

De pågående klimaendringene blir ofte beskrevet som vår tids største miljøutfordring, og det er klart at endringene kan føre til store økonomiske konsekvenser for både enkeltmennesker, lokalsamfunn, nasjoner og regioner.Men akkurat hvordan de økonomiske konsekvensene vil arte seg, har vært vanskelig å beregne. Det kan forandre seg nå, etter at et tverrfaglig team med økonomer og biologer har presentert en ny beregningsmåte i Nature Climate Change.

– Det er jo slik at mange politiske beslutninger blir drevet av økonomiske indikatorer, som for eksempel bruttonasjonalproduktet. Men vi har hittil ikke hatt økonomiske indikatorer som kan brukes til å beregne effektene av klimaendringene innen land, innen regioner, eller innen samfunn. Den nye artikkelen beskriver nettopp hvordan man kan bruke økonomiske indikatorer til å kartlegge klimaendringenes effekter, forteller førsteamanuensis Malin Pinsky ved Rutgers School of Environmental and Biological Sciences i New Jersey til Titan, en nyhetsavis for realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo.

Artikkelforfatterne tar utgangspunkt i FNs definisjon av total formue (inclusive wealth), som er et pengemessig mål på summen av naturlige, menneskelige og fysiske ressurser i et samfunn. De fastslår også at globale klimaendringer vil utløse dyptgripende endringer i økosystemer, påvirke både størrelsen og utbredelsen av viktige naturressurser, endre både mengden og fordelingen av rikdom, og ramme sårbare samfunn.

– Så snart vi er i stand til å gjøre slike beregninger, vil det bli lettere for mange mennesker som ikke bryr seg så mye om klimaendringer til daglig – men som bryr seg om økonomi – å ta hensyn til klimaendringene. Vi tror at det er svært nyttig å ha økonomiske indikatorer som kan brukes til dette, forklarer Pinsky som kommer til Norge i august 2016 for å samarbeide med forskerne ved GreenMAR og Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES).

Artikkelen er tilgjengelig hos Nature Climate Change

Les mer om bakgrunnen for beregningsmetoden hos Titan

Les mer om GreenMAR

Om GreenMAR: 

Det NordForsk-støttede prosjektet GreenMAR (Green Growth based on Marine Resources: Ecological and socio-economic constraints) studerer en fundamental utfordring ved grønn vekst: Hvordan vi kan bruke fornybare naturressurser mer effektivt, samtidig som vi tar vare på økosystemenes funksjonalitet. GreenMAR er organisert med fire nordiske noder samt partnere i Europa for øvrig, og USA. 

Om CEES:

Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) ble etablert som et norsk senter for fremragende forskning (SFF) i 2007. Det er tilknyttet Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo og ledes av professor Nils Chr. Stenseth. Senteret har ca. 150 ansatte fra mer enn 25 land. 

Tekst:Bjarne Røsjø/UiO og Tor Martin Nilsen

Bilde: Shonda Foster

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her