Grønland ønsker tydeligere rolle i det nordiske samarbeidet

19.06.2012
Hvordan kan de selvstyrte områdene etablere en bedre dialog med de Nordiske landene innenfor forskning? Det var stort engasjement for temaet da NordForsk inviterte til diskusjon på Universitetet på Grønland mandag 11. juni. Forskere, politikere og embetsmenn fra departementet på Grønland var representert i publikum og i panelet.
Grønland ønsker tydeligere rolle i det nordiske samarbeidet

Ilimmarfik, Universitetet på Grønland

Representanter fra Universitetet i Åland, Forskningsrådet på Færøyene og Universitetet i Grønland presenterte hva som er viktige forskningsmessige prioriteringer og målsetninger. Styreleder Guðrún Nordal i NordForsk presenterte nordiske prioriteringer og aktiviteter som er relevante for de selvstyrte områdene.

I den påfølgende paneldiskusjonen ble det snakket om hvordan de selvstyrte områdene kan  integreres mer i det nordiske samarbeidet.  Hva er viktige prioriteringer innenfor forskning slik representantene fra Grønland ser det?

Forskere fra universitetet uttrykte ønske om  at forskningsressursene på Grønland skulle involveres i det nordiske samarbeidet i større grad. Det ble etterlyst større fokus på tverrvitenskapelig forskning, ikke minst ved å integrere de samfunnsvitenskapelige disiplinene slik at også de sosiokulturelle forholdene i de arktiske samfunnene ble fokusert. Lokalbefolkningens rolle i den arktiske forskningen har vært debattert i flere fora de siste årene, ikke minst på Det internasjonale polarårets (IPY) sluttkonferanse tidligere i vår. Flere deltakere i debatten understreket at det å inkludere lokalbefolkningene i de arktiske områdene som kilde og «medforsker» vil gjøre forskningen mer inkluderende og demokratisk. Samtidig ville man tilegne seg viktig kunnskap som lokalbefolkningen sitter på.

Et annet tema som ble diskutert var rekruttering og tilgangen til kompetente forelesere. Samspillet mellom forskningen og undervisningen på Grønland er godt, og spesielt finanseringmekanismer som NordPlus hadde gjort det enklere å trekke gjesteforelesere til Universitetet på Grønland. Det ble også en diskusjon om organiseringen av utlysnings- og søkeprosessen og hvordan de ulike modellene for forskningsfinansering ble håndtert i de de selvstyrte områdene.

Styreleder Guðrún Nordal oppsummerte at dette møtet var et viktig første steg i retningen av et tettere samarbeid mellom de selvstyrte områdene og resten av Norden. I møtet ble det klarlagt at det er et stort behov for å videreutvikle samarbeidet med Grønland, ikke minst for å styrke innsatsen innenfor den arktiske forskningen.

 

Tekst: Marius Hagen

Foto: Anne Riiser

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her