Gudmund Høst ny direktør for NeIC

23.04.2012
Gudmund Høst har takket ja til stillingen som direktør for NeIC (Nordic eInfrastructure Collaboration). NeIC er et samarbeid mellom de nordiske landene for å tilrettelegge for god infrastruktur for datalagring, tungregning og tilknyttede tjenester.
Gudmund Høst ny direktør for NeIC

Bilde: Norges Forskningsråd

Gudmund Høst kommer fra stillingen som spesialrådgiver for eVitenskap - Infrastruktur, teori og anvendelser (eVITA) i Norges forskningsråd og er dr Scient fra Universitetet i Oslo. Han var en sentral ressursperson i planleggingen av det nordiske eVitenskapsinitiativet. Høst har også posisjonen som styreleder i e-Infrastructures Reflection Group (e-IRG) som er et rådgivende organ for eInfrastruktur i EU.

Gudmund Høst vil tiltre i stillingen 1.august.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her