Habermas får Holbergprisen

30.11.2005
Idag får den tyske filosofen Jürgen Habermas Holbergs internasjonale minnepris 2005 for fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.
Den 30. november blir Jürgen Habermas tildelt Holbergs internasjonale minnepris 2005 for fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Norges kunnskapsminister Øystein Djupedal forestår utdelingen.

Nye perspektiver på demokrati og rett
I juryens begrunnelse heter det blant annet: "Jürgen Habermas har skapt banebrytende teorier om diskurs og kommunikativ handling og dermed utviklet nye perspektiver på demokrati og rett. Hans forskning spenner tematisk vidt og har en uvanlig tverrfaglig tyngde. Habermas har på avgjørende vis bidratt til forståelsen av rasjonalitet, etikk, legitimitet, offentlig meningsutveksling, modernitet, det post-nasjonale samfunn og europeisk integrasjon."

Niels Klim-prisen til Truslew Haug
Mandag 28. november mottok Dag Trygve Truslew Haug Nils Klim-prisen for yngre nordiske forskere på 250 000 kroner. Haug er 29 år gammel og er førsteamanuensis i latin ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo. I fagkomitéens begrunnelse for å tildele Haug prisen pekes det på at "Haug er en usedvanlig skarpsindig og allsidig begavet lingvist, som allerede 29 år gammel har oppnådd en fremtredende posisjon innen klassisk språkvitenskap. Hans forskningsområder omfatter både tradisjonell historisk språkvitenskap og moderne lingvistikk anvendt på klassiske språk."

Les mer på www.holbergprisen.no


Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her