Har du god forståelse for forskningsfinansiering og interesse for nordisk samarbeid?

03.05.2013
Som seniorrådgiver innenfor forskningsfinansiering koordinerer du noen av Nordens viktigste programmer for forskningssamarbeid og får jobbe med ekspertgrupper hvor noen av de fremste fagpersonene i Norden og Europa inngår.
Har du god forståelse for forskningsfinansiering og interesse for nordisk samarbeid?

Du får mulighet til å bygge nettverk gjennom tett samarbeid med alle de nordiske lands forskningsråd. Du får bidra i utvikling av NordForsk som en viktig aktør i nordisk og internasjonalt samarbeid. Rett person vil også kunne få utviklingsmuligheter internt.

I tillegg til høyere utdanning må du ha erfaring fra forskningsadministrasjon og/eller forskningsfinansiering. Saksbehandling så som søknadsbehandling og administrativt arbeid i forbindelse med utlysning av forskningsmidler er en sentral del av arbeidet og jobben krever struktur og nøyaktighet i tillegg til gode samarbeidsevner. Det er et krav at du snakker og skriver engelsk flytende, samt ett av de skandinaviske språkene.

Som ansatt ved NordForsk vil du bli del av et unikt arbeidsmiljø med faglig sterke kolleger fra samtlige nordiske land. Det må påregnes en viss reisevirksomhet. Lønn etter avtale.

Den ledige stillingen er en åremålsstilling for fire år med mulighet for forlengelse. Statsansatte har krav på tjenestefri for å arbeide i NordForsk. Medarbeidere som rekrutteres fra et annet land enn Norge har krav på kompensasjon i forbindelse flytting utenfor hjemlandet. Vi etterstreber en balanse når det gjelder alder, kjønn og nasjonalitet. Arbeidssted er Oslo.

Spørsmål om stillingen kan rettes til NordForsk v/Susanna Sepponen, tlf +47 994 17 720 eller Visindi AS v/Bjørn-Osvald Skandsen, tlf +47 468 47 066.

Søknad med CV sendes snarest og senest innen 16. mai 2013 via ”Stillinger” påwww.visindi.no.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her