Helse og velferd i fokus - ny utlysning underveis

Helse og velferd i fokus - ny utlysning underveis

08.04.2014
NordForsk varsler om en kommende utlysning innenfor vårt nordiske forskningsprogram innenfor helse og velferd. Om lag 120 millioner NOK skal deles mellom tre til fem storskala prosjekter, fordelt over en femårs periode.

For å gi nordiske forskergrupper best mulig tid til å utarbeide søknader og identifisere nordiske partnere, annonserer vi allerede nå at en utlysning innenfor NordForsks forskningsprogram på helse og velferd vil åpnes i juni, med søknadsfrist i midten av oktober 2014.

Søknader skal være tverrfaglige. Søknader med en tydelig relevans for policy og implementering vil bli prioritert.

Les hele preannouncement her

I løpet av høsten 2014 vil programmet også åpne en annen utlysning som retter fokus mot bygging av felles nordiske registre og databaser for forskningsformål. Mer informasjon om denne utlysningen vil annonseres på nordforsk.org tidlig høst 2014.

For mer informasjon, ta kontakt med Maria Nilsson

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her